لوگو پارس تیام
جستجو کردن
Close this search box.

نرم افزار انبارداری پارس تیام رایانه

آموزش انبارگردانی

انبارگردانی و گرفتن موجودی انبارها بخش مهمی از فرآیند مدیریت کلینیک ها، داروخانه ها و سایر مراکز درمانی و پزشکی به شمار میرود

آموزش تعریف فاکتور خرید

امکان ثبت و تعریف فاکتور خرید یکی از امکانات اساسی سیستمهای انبارداری به شمار میرود. در این بخش به آموزش نحوه ثبت فاکتورهای خرید در نرم افزار میپردازیم.

آموزش حواله مصرفی

حواله مصرف برای کلیه کالاهایی که برای مصرف در سازمان از انبار خارج میشود صادر میشود. در این بخش به آموزش نحوه صدور حواله مصرف کالا پرداخته میشود

آموزش حواله بین انباری

در این بخش به آموزش نحوه حواله بین انباری پرداخته ایم این حواله برای ثبت آمار اقلامی که از یک انبار به انبار دیگر منتقل میشود کاربرد دارد.  

آموزش برگشت از خرید

اگر به هر دلیلی کالای خریداری شده به فروشنده بازگردانده شود باید فاکتور برگشت از خرید در نرم افزار  ثبت شود. در این بخش به آموزش این مورد میپردازیم.

آموزش ثبت سند تبادل کالا

تبادل کالا یکی از موارد مرسوم بین مراکز درمانی و داروخانه هاست. در این بخش به نحوه ثبت اسناد تبادل کالا می پردازیم.

آموزش درخواست کالا

در این بخش به آموزش نحوه درخواست کالا و همچنین درخواست خرید کالا از سمت کارکنان سازمان به انبار و از انبار به فروشنده ها میپردازیم.

آموزش گزارشات انبار

انواع گزارشات برای کنترل بر وضعیت موجودی کالاها در انبار در نرم افزار تعبیه شده است که میتوانید براساس نیاز خود استفاده نمایید.