لوگو پارس تیام
جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

ویدئو های آموزش نرم افزار مدیریت کلینیک دندانپزشکی پارس تیام رایانه

1. آموزش "تعریف خدمت"

2. آموزش "تعریف سازمان بیمه گر"

3. آموزش "ثبت تعرفه"

4. آموزش "تعریف پزشک"

5. آموزش "تعریف کاربر"

6. آموزش "تعریف تخفیف"

7. آموزش "تعریف لابراتوار"

8. آموزش "پذیرش دندانپزشکی"

9. آموزش "ویرایش وبرگشت پذیرش"

10. آموزش "صندوق و بستن آن"

11. آموزش "کیف پول"

12. آموزش "ثبت معرفی نامه"

13. آموزش "نوبت دهی"

14. آموزش "تایید بستن صندوق و تایید چک"

15. آموزش "بیمه گری(مدارک پزشکی)"

16. آموزش "گزارشات"