لوگو پارس تیام
جستجو کردن
Close this search box.

ویدئو های آموزش نرم افزار انبارداری پارس تیام رایانه

1. آموزش "انبارگردانی"

2. آموزش "فاکتور خرید"

3. آموزش "حواله مصرفی"

4. آموزش "حواله بین انباری"

5. آموزش " برگشت از خرید"

6. آموزش "ثبت سند تبادل کالا"

7. آموزش "درخواست کالا"

8. آموزش "گزارشات انبار"