لوگو پارس تیام
جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نرم افزار داروخانه چیست و چه کاربردی دارد؟

تاریخچه داروخانه… تاریخچه داروخانه به عنوان محل توزیع داروها قدمتی بسیار زیاد دارد. انسان ها همواره در طول تاریخ برای درمان بیماری های خود از انواع گیاهان دارویی اسفاده میکردند. اطلاعات مربوط به خواص و کاربرد گیاهان دارویی هم در این دوران به صورت دهان به دهان منتقل میشد و هیچ سازماندهی خاصی در این […]

اهداف مکانیزه کردن مرکز پزشکی و کلینیک

در چند سال گذشته، مراکز بهداشتی_درمانی کشورمان به ویژه بیمارستانها در صدد مکانیزه کردن سیستمهای اطلاعاتی خود برآمده اند. در ابتدا مقصود از چنین فعالیتهایی کاهش هزینه ها ناشی از کاغذ بازیهای موجود در سیستمهای دستی و اداری بوده است، اما اکنون به مرحله ای رسیده ایم که بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی اهمیتی روزافزون می یابد. […]

سامانه تبادل اطلاعات سلامت (HIX)

  HIX(Health Information Exchange) به معنی “تبادل اطلاعات سلامت” است. این سامانه به عنوان یک بستر جامع نرم افزاری تحت مدیریت و نظارت وزارت بهداشت و آموزش پزشکی است که با هدف  ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در مرکز داده های این وزارتخانه راه اندازی شده است. دسترسی، نظارت و بهره برداری ازاین سامانه در اختیار […]