لوگو پارس تیام
جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

آموزش نرم افزار کلینیک پارس تیام

آموزش تعریف خدمت

در هر کلینیک و مرکز درمانی خدماتی انواع  ارائه می شود که باید به تفکیک در نرم افزار تعریف شود. در این بخش با نحوه تعریف خدمات در نرم افزار آشنا خواهید شد.

آموزش تعریف سازمان بیمه گر

کلینیک ها معمولا با یک یا چند سازمان بیمه گر طرف قرارداد هستند یکی از بخش های مهم نرم افزار امکان تعریف سازمان بیمه گر است.

آموزش ثبت تعرفه

هر یک از خدمات قابل ارائه در کلینیک تعرفه خاص خود را دارد که باید به صورت جداگانه به همراه مشخصات خدمت قابل ارائه در نرم افزار ثبت شود.

آموزش تعریف پزشک

قابلیت تعریف پزشکان با تخصص های مختلف امکانات متنوعی را برای مدیریت حضور، تایم ویزیت و پذیرش بیمار و… پزشکان فراهم میکند

آموزش تعریف کاربر

قابلیت اضافه کردن و کار کردن همزمان کاربرهای سیستم به صورت نامحدود وجود دارد. در این بخش با نحوه تعریف کاربر آشنا خواهید شد.

آموزش تعریف تخفیف

امکان تعریف انواع تخفیف روی انواع خدمات، یا برای گروه خاصی از مراجعین یکی دیگر از قابلیتهای مهم و کاربردی نرم افزار است.

آموزش پذیرش

پذیرش یکی از بخش های مهم هر مرکز درمانی به شمار میرود که بیشترین مراجعه از سمت مراجعین را به خود اختصاص میدهد.

آموزش ویرایش وبرگشت پذیرش

یکی از امکاناتی که در برنامه تعبیه شده است امکان ویرایش اطلاعات بیماران و پذیرش ها و یا عودت وجوه دریافت شده و لغو پذیرش ها می باشد

آموزش صندوق و بستن آن

آموزش کامل بخش صندوق و بستن آن. محاسبه درآمدها و سود و زیان در بازه های مختلف زمانی و انجام محاسبات بر اساس عملکرد هر کاربر

آموزش کیف پول

بخش کیف پول نرم افزار یکی از قابلیت های کاربردی نرم افزار کلینیک پارس تیام برای اجرای برنامه های بازاریابی  برای جذب  و حفظ مشتریان

آموزش ثبت معرفی نامه

معرفی نامه یکی از موارد مرسوم در کلینیک ها و مراکز درمانی است. در این بخش به آموزش نحوه ثبت معرفی نامه ها در نرم افزار کلینیک پارس تیام پرداخته ایم.

آموزش تایید بستن صندوق و تایید چک

امکان بررسی  مبالغ ثبت شده کاربران توسط مدیران و حسابداران و تایید یا عدم تایید ثبت  جزئیات چک های دریافتی کاربران صندوقدار در نرم افزار.

آموزش نوبت دهی

نوبت دهی به عنوان یکی از مهمترین بخش های نرم افزار کلینیک به سه روش در نرم افزار کلینیک پارس تیام تعبیه شده است.

آموزش بیمه گری(مدارک پزشکی)

برنامه قابلیت دریافت انواع گزارشات و خروجی های مربوط به بیمه را دارا می باشد که در این قسمت با این قابلیت نرم افزار آشنا میشوید.

آموزش تایید بستن صندوق و تایید چک

برنامه دارای گزارشات گسترده در حوزه پذیرش درآمد نقدی و بیمه ای و عملکرد مربوبط به پزشکان و کادر درمان می باشد.