لوگو پارس تیام
جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

دانلود

آخرین ورژن نرم افزار های تیام

نرم افزار محاسبه کارانه بیمه روستایی

شماره نسخه 3.2
تاریخ بروز رسانی 1402/04/12
ساعت بروز رسانی 08:45

نرم افزار HIS

شماره نسخه 2.9.3.4
تاریخ بروز رسانی 1401/11/10
ساعت بروز رسانی 10:17

نرم افزار بروز رسان اتوماتیک

شماره نسخه 1.1
تاریخ بروز رسانی 1397/01/28
ساعت بروز رسانی 09:10

نرم افزار محاسبه کارانه بیمه روستایی

شماره نسخه 3.2
تاریخ بروز رسانی 1402/04/12
ساعت بروز رسانی 08:45

نرم افزار HIS

شماره نسخه 2.9.3.4
تاریخ بروز رسانی 1401/11/10
ساعت بروز رسانی 10:17

نرم افزار بروز رسان اتوماتیک

شماره نسخه 1.1
تاریخ بروز رسانی 1397/01/28
ساعت بروز رسانی 09:10